Aktualności - AKADEMIA NAUKI PŁOŃSK

Przejdź do treści
PROŚBA
O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
pn.:
Dostawa środków pielęgnacyjnych do Niepublicznego Żłobka A-GUGU w Płońsku
w ramach projektu nr RPMA.08.03.01-14-d265/19 pt. „Żłobek szyty na miarę”
PRZEDMIOT SZACOWANIA:

W związku z koniecznością oszacowania wartości zamówienia, Zamawiający - Akademia Nauki Beata Archutowska, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wskazanych w Załączniku nr 1 środków pielęgnacyjnych, zgodnie z ich szczegółowym opisem technicznym. W odpowiedzi prosimy o podanie szacunkowej ceny netto i brutto dla zamówienia. Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres justyna.trybanska@wp.pl lub o dostarczenie dokumentu do siedziby Zamawiającego tj. ul. Kolejowa 20, 09-100 Płońsk w terminie do 30.06.2021r. do godz. 16:00.

Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dn. 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019,r., poz. 2019). Zamawiający traktuje niniejszą prośbę jako rozeznanie cen rynkowych, a przekazane Formularze szacowania posłużą wyłącznie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.
09-100 Płońsk
ul. Kolejowa 20

Tel. 23 661-33-63
Kom. 660-771-706
Wróć do spisu treści