Mali mistrzowie matematyki - kurs dla klas 0-1 - AKADEMIA NAUKI PŁOŃSK

Przejdź do treści
Mali Mistrzowie Matematyki

Kurs rozwoju talentu matematycznego dla dzieci klas 0 – I.
Matematyka, to umiejętność rozwiązywania problemów. Nie przez przypadek też nazywa się matematykę „Królową Nauk”.
Dzieci, które mają rozbudzony talent matematyczny są pewniejsze siebie w szkole, doskonale radzą sobie z matematyką i od początku lubią ten przedmiot.
ZAPISZ DZIECKO NA KURS
Dziedziczenie genetyczne nie decyduje o rozwoju i sprawności mózgu
w tak dużym stopniu jak środowisko bogate w różnorakie bodźce stymulujące.
Glenn Doman (Filadelfia, Instytut Osiągania Ludzkich Możliwości)
Kurs rozwoju talentów matematycznych małych dzieci opiera się na najlepszych metodykach nauki matematyki znanych i cenionych naukowców. Ich metody pracy tworzą cztery filary programu:

Tablice matematyczne Glenna Domana

Są to flaschkarty, które pokazujemy dzieciom na zajęciach. Dzięki nim dzieci nieświadomie przyswajają język matematyki i matematyczne wzorce. Pokazujemy dzieciom ilości, ale również działania, ale nie tłumaczymy im zależności. Tablice raczej pobudzają instynkt matematyczny dziecka i zdolność mózgu do odkrywania wzorców i prawideł. Dzięki tej stymulacji dziecko będzie coraz lepiej rozumiało metaforycznie mówiąc „gramatykę języka matematyki”.
Karty Domana rozwijają w dziecku umiejętność rozpoznawania zbiorów, ilości i przygotowują do dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia dużych liczb.
Dziecko samodzielnie wyciąga wnioski z zapisów na tablicy – pozwalamy pracować jego genialnemu mózgowi, który przez zabawę uczy się błyskawicznie i bez wysiłku.

Montessori – ilości

Maria Montessori – twórczyni systemu wychowania dzieci zw. metodą Montessori.
Metoda ta kładzie nacisk na swobodny rozwój dzieci. Przeciwstawia się systemowi szkolnemu, tłumiącemu aktywność dzieci, którego symbolem była dla Marii Montessori „szkolna ławka”. Montessori uważała, że głównym zadaniem pedagogiki jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci.
Ta wybitna pedagog jest autorką ciekawych metod nauki matematyki, które mimo, że mają już prawie 100 lat, są nadal „nowatorskie” i dotąd nie odkryte przez tradycyjne systemy edukacyjne.
My korzystamy z kilku pomocy pani Marii. Dzięki nim zapoznajemy dzieci z ilościami, które kryją się za liczbami.
To bardzo ważne zagadnienie, które również sygnalizuje Doman – dzieci uczone matematyki tradycyjnymi metodami operują liczbami ale nie wiedzą, jakie ilości kryją się za nimi. Dziecko, które ma wyobrażenie ilości, które dodaje, mnoży etc. przeżywa matematykę bardziej konkretnie niż abstrakcyjnie.
Zabawy dużymi liczbami pomocami Montessori i są dla dzieci dużo ciekawsze bardziej rozwojowe, niż sumowanie kilku patyczków w przedszkolu (które raczej nie rozwiną matematycznych skrzydeł Twojego dziecka).
Małe dzieci uwielbiają duże liczby i co najważniejsze – doskonale sobie z nimi radzą!

Ellen i Ben Kaplanowie – zdolności arytmetyczne

B&E Kaplanowie są profesorami z Harvardu. Ich badania na temat zdolności matematycznych małych dzieci są jednoznaczne – dzieci mają talent matematyczny i u każdego dziecka można go rozbudzić. Według tych niezwykłych naukowców, dzieci tracą swoje uzdolnienia matematyczne, gdyż są w nieodpowiedni sposób uczone matematyki – szczególnie w pierwszych klasach szkoły podstawowej, kiedy są uczone przez nauczycieli nauczania początkowego, którzy nie są matematykami i często sami siebie uważają za matematycznie nieuzdolnionych.
Kaplanowie opracowali szereg gier i zabaw, które pozwalają dzieciom dobrze zrozumieć działania arytmetyczne, dzięki czemu stają się biegłymi matematykami.
B&E Kaplanowie – rozwiązywanie problemów
Ale najważniejszym elementem metody Kaplanów jest rozwiązywanie przez dzieci problemów logicznych i matematycznych. Pobudza to dzieci do samodzielnego myślenia.
Rozwiązywanie zadań sprawia dzieciom dużo radości i podnosi wiarę w siebie. A co równie ważne, dzieci zaczynają lubić matematykę i później doskonale radzą sobie z nią w szkole!

Program – Mali Mistrzowie Matematyki

 1. Ilości
 2. Dodawanie i odejmowanie dużych liczb
 3. Liczby parzyste i nieparzyste
 4. Figury geometryczne i zbiory
 5. Mnożenie
 6. Pola figur
 7. Niepokorny Gauss
 8. Ułamki zwykłe
 9. Co jest bardziej prawdopodobne?
 10. Zasada szufladkowa Dirichleta
 11. Wielkie liczby i bardzo małe liczby
 12. Analogiczność
 13. Wykresy
 14. Ciągi liczb
 15. Orientuj się
 16. Elementy logiki – prawda czy fałsz
 17. Skala i tworzenie mapy pomieszczeń

Dzieci angażują się w zajęcia, gdyż są one prowadzone w formie gry fabularnej. Mali matematycy stają się Łowcami Smoków. Smoki AntyMaty chcą, żeby wszystkie dzieci straciły swoje zdolności matematyczne. Ale dzielni Łowcy, pielęgnują i rozwijają swoje talenty matematyczne, dzięki czemu mogą walczyć ze smokami.
Wróć do spisu treści