Dzieci szkolne - AKADEMIA NAUKI PŁOŃSK

Przejdź do treści
MĄDRE DZIECKO - DOBRY START (6 - 7 lat)

Nauka i podnoszenie sprawności czytania oraz odkrywanie wewnętrznych zasobów dla uczniów klas 1 i 2
Program ten jest specjalnie skonstruowany dla dzieci, które rozpoczynają przygodę ze szkołą lub stawiają pierwsze kroki na ścieżce czytania. Celem programu jest nauczenie czytania bądź podniesienie jego sprawności, a także rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka. Dzięki eksperymentom i doświadczeniom naukowym w dziecku rozwija się pasja poznawania i fascynacja światem.
MĄDRE DZIECKO - PRZYZGODA NA PLANECIE TINA (7 - 8 lat)

Program przeznaczony jest dla dzieci, które ukończyły program TINA, a są za małe na uczestnictwo w programie JEDI (czyli 8-9 lat).
Program jest treningiem  rozwoju intelektu i odkrywania własnych zasobów wewnętrznych dziecka. Program ma konwencję gry przygodowej, w której dzieci przechodzą  misje, zdobywają poziomy rozwoju i doświadczenia, tak jak ma to miejsce w grach komputerowych. Bohaterami nie będą jakieś wymyślone postacie, tylko dzieci – grupa. Taka konwencja pozwala dzieci motywować do ćwiczeń i treningu.
MĄDRE DZIECKO IQ AGENCI (8 - 9 lat)

Program przeznaczony jest dla dzieci, które ukończyły program TINA, a są za małe na uczestnictwo w programie JEDI (czyli 8-9 lat).
Program jest treningiem  rozwoju intelektu i odkrywania własnych zasobów wewnętrznych dziecka. Program ma konwencję gry przygodowej, w której dzieci przechodzą  misje, zdobywają poziomy rozwoju i doświadczenia, tak jak ma to miejsce w grach komputerowych. Bohaterami nie będą jakieś wymyślone postacie, tylko dzieci – grupa. Taka konwencja pozwala dzieci motywować do ćwiczeń i treningu.
MĄDRE DZIECKO - GALAKTYCZNA PRZYGODA JEDI (9 - 10 lat)

Program rozwijający zdolności intelektualne i emocjonalne dla uczniów klas 3 i 4.
Program Mądre Dziecko wyposaża dzieci w narzędzia do efektywnej i przyjemnej nauki. Podczas kursu dzieci uczą się m.in. map myśli, koncentracji, podnoszą sprawność czytania, poznają techniki pamięciowe oraz rozwijają inteligencję emocjonalną. Przez zabawy i gry psychologiczne dziecko dociera do własnych zasobów wewnętrznych oraz rozwija pasję poznawania wykonując szereg eksperymentów naukowych.
MĄDRE DZIECKO - CZARODZIEJSKA AKADEMIA (10 - 11 lat)

Czarodziejska Akademia (10 lat -kontynuacja)
Sukcesy dziecka w szkole, a potem w życiu dorosłym w dużej mierze będą zależały od umiejętności posługiwania się myśleniem twórczym i praktycznym. W szkole obecnie nie ma wiele przestrzeni na rozwój tego typu myślenia, gdyż nacisk kładziony jest na myslenie analityczno- porównawcze. Dlatego na zajęciach dzieci będą rozwijały myślenie twórcze, nie tylko poprzez pisanie i rysowanie. Wykonywanie eksperymentów naukowych będzie pobudzać u dzieci myślenie praktyczne.
UCZEŃ Z CHARAKTEREM (11 - 12 lat)

Program rozwijający zdolności intelektualne i emocjonalne dla uczniów klas 5 i 6.
Program ten jest bardziej zaawansowanym treningiem podnoszącym sprawność i jakość czytania. Podczas zajęć dzieci poznają także techniki pamięciowe i opanowują wiedzę, którą będą „przerabiać” w szkole. Dzieci poznają prawa rządzące naszymi emocjami i uczuciami oraz odkrywają pozytywny obraz siebie. Podczas zajęć, przypowieści i metafory przeplatają się z fizyką, kosmologią i genetyką. Na każdych zajęciach wykonywane są eksperymenty naukowe.
Wróć do spisu treści