O Nas - AKADEMIA NAUKI PŁOŃSK

Przejdź do treści
Dlaczego warto wybrać Akademię
O AKADEMII...

Jesteśmy instytucją edukacyjną, która zajmuje się prowadzeniem kursów, szkoleń i kampanii społecznych z zakresu rozwijania potencjału intelektualnego i osobistego.
Od 1998 roku dostarczamy najwyższej jakości usługi szkoleniowe. Stopniowo dysponując potrzebnym kapitałem środków, wiedzy i specjalistów wprowadzaliśmy bogatą gamę szkoleń dotyczącą zarówno metod nauki języka jak i kursów związanych z nowoczesnymi technikami uczenia się.
Naszymi kursantami są dzieci już od 3 roku życia, młodzież oraz dorośli.
Misją Akademii jest propagowanie stylu naturalnego uczenia się, który niesie zadowolenie i poczucie pewności siebie. Chcemy, aby każdy mógł uczyć się bez wysiłku. Jesteśmy przekonani, że poprzez docieranie do wewnętrznych zasobów i odkrywanie mocnych stron, można uczyć się w atmosferze odprężenia i radości. Nasze programy opieramy na najnowszych zdobyczach psychologii uczenia się oraz na głębokim szacunku dla możliwości twórczych każdego człowieka.
Naszą misję realizujemy nie tylko poprzez kursy i szkolenia komercyjne, ale również jesteśmy zaangażowani w programy Fundacji Akademii Nauki tj. Akademia Nauczyciela, Akademia Rodzica.
Akademia dla dzieci
Uważamy, że każde dziecko może być bardziej odprężone w szkole, jeżeli posiada pewne kompetencje, nazywamy je Kompetencjami Kluczowymi Ucznia, do których należą:.

Definicji uczenia się i nie redukujemy jednak tylko do zdolności dziecka do opanowania wiedzy szkolnej, chociaż ta umiejętność, dzięki sztuce biegłego czytania, zapamiętywania, nielinearnego notowania, może być rozwinięta u każdego dziecka na poziomie mistrzowskim – co dzieje się na naszych kursach.
Traktujemy uczenie się całościowo, jako pewną postawę, dzięki której możemy osiągać w życiu to, co jest dla nas ważne i wartościowe.
Nazywamy ją Naturalną Postawą do uczenia się.
Naturalna Postawa do uczenia się opiera się na cechach, które także rozwijamy w Akademii
Nauki i nazywamy je Cechami Diamentowymi TM. Należą do nich:
  • Rozwojowość przekonanie, że inteligencja jest zdolnością, którą można rozwijać
  • Poczucie własnej wartości przekonanie że już jestem wartościowym człowiekiem
  • Optymizm/pozytywne nastawienie pozytywna atrybucja (ocena) zarówno porażek jak i sukcesów
Wróć do spisu treści